واحدهای شرکت

بخش مواد غذایی

<div><span style="display: inline !important; font-size: 16px;">بخش تولید ظروف بسته بندی شیشه ( مواد غذایی ) کارخانه شرکت زرین بلور سپاهان &nbsp; با راه اندازی خط تولید جدید شیشه های اتوماتیک &nbsp;دامنه فعالیت خود را وسیعتر نموده که در حال حاضر &nbsp;با توجه به نياز روز افزون کشور به ظروف بسته بندي شيشه اي، به خصوص ظروفي که از نظر کيفي مطابق استاندارد جهاني باشد، با توليد شيشه هاي سبک و نيمه سبک ضمن برخورداري از سيستم هاي (Press and Blow جهت توليد شيشه هاي دهانه گشاد (جار) ، و (Blow and Blow) جهت توليد شيشه هاي دهانه باريک (بطري) تحولي در توليد شيشه هاي بسته بندي ايجادنموده است .</span></div> <div>توليدات اين شرکت در حال حاضر عبارتند از : شيشه هاي عسل ، مربا، خيارشور ، ترشی &nbsp;و رب گوجه فرنگي ( جار ) انواع بطري آبليمو و در آینده شیشه های &nbsp;شربت، گلاب، الکل، عرقيات و روغن مايع ، نوشابه، شير، سس، مرباجات، (در حجم هاي مختلف) و بسياري از شيشه هاي اختصاصي برابر سفارش مشتريان میباشد. &nbsp; &nbsp;&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div>
بخش مواد غذایی

بخش شیشه چراغ های روشنایی

<div><span style="display: inline !important; font-size: 16px;">بخش تولید ظروف بسته بندی شیشه ( مواد غذایی ) کارخانه شرکت زرین بلور سپاهان &nbsp; با راه اندازی خط تولید جدید شیشه های اتوماتیک &nbsp;دامنه فعالیت خود را وسیعتر نموده که در حال حاضر &nbsp;با توجه به نياز روز افزون کشور به ظروف بسته بندي شيشه اي، به خصوص ظروفي که از نظر کيفي مطابق استاندارد جهاني باشد، با توليد شيشه هاي سبک و نيمه سبک ضمن برخورداري از سيستم هاي (Press and Blow جهت توليد شيشه هاي دهانه گشاد (جار) ، و (Blow and Blow) جهت توليد شيشه هاي دهانه باريک (بطري) تحولي در توليد شيشه هاي بسته بندي ايجادنموده است .</span></div> <div>توليدات اين شرکت در حال حاضر عبارتند از : شيشه هاي عسل ، مربا، خيارشور ، ترشی &nbsp;و رب گوجه فرنگي ( جار ) انواع بطري آبليمو و در آینده شیشه های &nbsp;شربت، گلاب، الکل، عرقيات و روغن مايع ، نوشابه، شير، سس، مرباجات، (در حجم هاي مختلف) و بسياري از شيشه هاي اختصاصي برابر سفارش مشتريان میباشد. &nbsp; &nbsp;&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div>
#1
#2